Program KONGSBERGseminaret2022

Lørdag 27.august kl. 10.00- 16.00

Sted: Sølvsalen, Krona på Kongsberg

Konferansier Tone Østerdal ønsker velkommen

10.00 - 10.20 Per Hess: Innledning.

Det gjelder nå!

10.30 - 11.00 Bernt Hagtvet: Diktatorer og despoter 1900-2022.

Ondskap satt i system.

11.00 - 11.40 Lena Lindgren: Algoritmer og begjær.
En tankerekke om vold.

11.40 - 12.20 Kjetil Røed: Kjærligheten og livet.
Er kjærligheten tapt, eller er den vårt håp?

Kort oppsummering

13.00 - 14.00 Lunch.

14.00 - 14.30 Musikalsk innslag.

15.10 - 15.50 Thomas Hylland Eriksen: Om å forstå den andre.
Kulturell bevisstgjøring i en krevende tid. Kunst som samtale.

Avsluttende samtale.

Påmelding til Kongsbergseminaret 2022 har startet!

Begrenset plass. Påmelding til kongsbergkunstforening@gmail.com.

Påmeldingsavgift kr. 150 (dekker lunsj). Påmeldingsfrist lørdag 20.august

Støttet av: Fritt Ord og Viken fylkeskommune.