Velkommen på kurs i kreativ skriving med utstillingsaktuelle LInn Cecilie Ulvin

Vi tilbyr både et tre timers kurs ( nr 1) og et (nr 2) som går over to dager.

Se detaljer nedenfor

Påmelding til: kongsbergkunstforening@gmail.com

Kurs 1

Søndag 1. september, 3 timers varighet, kl. 13.00-16.00

Kreativ skriving med Linn Cecilie Ulvin
Åpent for ungdom og andre interesserte.

Beskrivelse av kurset:

Kunstnerpresentasjon og skriveoppgaver der vi bruker utstillingen som utgangspunkt.

Ta med egne tekster hvis du har, og/eller objekter, i tillegg til klær som er gode å bevege seg i.

Kurset er støttet av Sparebankstiftelsen og er gratis for alle under 18 år. Pris kr. 500,- voksne

Kurs 2, forutsatt at vi får nok påmeldte.

Todagers kurs, lørdag 7. og søndag 8. september, kl. 12.00-15.00

Kreativ skriving med Linn Cecilie Ulvin

Tilbud til alle interesserte.

Beskrivelse av kurset

Kurs i kreativ skriving og performance, der vi jobber med kropp, stemme, bevegelse, og objekter, kombinert med eget tekstmateriale.

Kurset vil starte som et skriveverksted. Vi vil jobbe med oppgaver, sammen og alene, diskutere og lese for hverandre, før vi beveger oss ut i det fysiske rommet. Kurset kombinerer egenarbeid med arbeid i fellesskap, og legger vekt på den kreative prosessen og engasjementet i gruppa.

Kurset finner sted i Ulvins utstilling ved Kongsberg kunstforening, og vil ta i bruk elementer fra utstillingen. Resultatet får mulighet til å blande seg inn i, og bli en del av utstillingen.

Søndag ettermiddag inviterer Ulvin kursdeltagerne til å delta på en offentlig opplesning som vil markere avslutningen av kurset. Til arrangementet inviterer hun også 1-2 gjester utenfra, og leser egne tekster.  

Ta med egne tekster hvis du har, og/eller objekter, i tillegg til klær som er gode å bevege seg i.

Ta med matpakke. Kongsberg Kunstsenter ordner kaffe, te og frukt.

Pris kr. 1500,- medlemmer av Kongsberg Kunstforening/ kr. 2500,- ordinær

Ulvin er billedkunstner og forfatter. I arbeiderene hennes tematiseres ofte makt, kontroll og etiske dilemmaer, i relasjoner og samfunnstrukturer. Ulvin utforsker blandingsuttrykk mellom tekst, performativitet og visualitet. Til utstillingen på Kongsberg vil hun arbeide med et scenisk tableau, der hun kobler sammen fragmenter fra ulike steder og tider, gjennom funne og tilvirkede tekster, bilder, fotografier og skulpturer. Det kan f.eks være et foto av politikerfamilien Le Pen, et gammelt alterkrusifiks eller en situasjon omkring en bordsituasjon - historiske og oppdiktede skikkelser, steder og objekter