OPEN CALL: Kongsbergkunstforening

Kongsberg kunstforening tar imot søknader om utstillingsplass for 2023 og 2024.

Søknadsfrist er 1. november 2021.

Kun digitale søknader godtas. Med søknaden sendes en kort beskrivelse av utstillingsidé (maks to A4-sider), kort CV, lenke til nettside og inntil 10 digitale bilder.

Søknaden sendes samlet i en PDF (maks5 MB) som sendes til kongsbergkunstforening@gmail.com

Søknadene behandles i ukene etter søknadsfrist. Om du får tildelt plass vil du høre fra oss innen utgangen av januar 2022. Utvelgelsen av utstillingsplasser er noe forsinket - svar vil komme så fort alt er klart. Vi beklager dette