Kunstforeningen samarbeider med Krona Kino og 1 november blir det performance med kunstnerne Blattmann og Del Pozo kl 18.30 - 19.30

Elektronikkunstnerne fremfører en lydperformance "Spaces Speak", som fokuserer på interaksjonen mellom lyd og bilde.

Joakim Blattmanns arbeid med lyd spenner seg fra skulpturelle installasjoner og komposisjon til audiovisuelle arbeid og konserter. Akustisk økologi, feltopptak og objekters iboende akustiske egenskaper er tilbakevendende temaer. I konsertuttrykket er prosesserte feltopptak, elektronikk, droner og ulike strengeinstrumenter ofte bærende elementer. Blattmann er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, og har tidligere vist arbeider ved blant annet Østre – Hus for lydkunst og elektronisk musikk, Trondhjems Kunstforening/Meta.Morf, ACUD Kino med Clemens Wilhelm (DE). AMRO (AT) og Supermarket i Stockholm med RAM Galleri.

Ricardo del Pozo arbeider med digital lyd og video, hver for seg eller i kombinasjon med hverandre. Gjennom digitalt sanntidsbaserte prosesser, sikter del Pozos arbeider på å adressere de formale aspektene ved innspilt materiale – klangen av et objekt, fargen eller bevegelsen i en video. Ricardo er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen.

Blattmann og del Pozo har samarbeidet om både verk og utstillinger i en årrekke, og kuraterer sammen lydperformance-rekken «Spaces Speak».

Les mer:
https:/delpozo.space

https://jblattmann.com

Billettpris: 50,-
Gratis for medlemmer av Kongsberg kunstforening, studenter og Bizzy-brukere (alle mellom 13 og 21 år)