14 desember overrakte Sparebankstiftelsen DNB, ved lokalbanksjef Marit Norendal og bedriftsrådgiver i DNB Kristian Hoaas 50.000 kr til Kunstforeningens satsing på barn og unge; Kunstspiren. Dette er en gledelig nyhet og vil gjøre kommende års program kjempe spennende !!!!

https://www.sparebankstiftelsen.no

Kunstspiren; foreningens barneklubb har etter et års virksomhet fått rundt 60 medlemmer og flere workshops har blitt arrangert det siste året. Profesjonelle veiledere/kunstnere lager opplegg for barn og unge.

Kunstforeningen er opptatt av å tilby kommunens unge et godt tilbud innen estetiske fag. Det skal være lav pris for å delta. Et barnemedlemskap koster 75 kroner i året, mens et familiemedlemskap koster 400 kroner. Det gir blant annet tilgang til workshoper og andre aktiviteter i løpet av året