Søknader om utstillingsplasser for 2021 og 2022

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, cv og foto ( 5 - 10 stk) som samles i en pdf og sendes til: soknad@kongsbergkunst.no

Informasjon om lokalet finner du under informasjon