Støtten skal brukes til ulike arrangementer som workshops og kurs til barn og unge i ulike aldre.