Historie

Foreningen ble stiftet 15.10 1961 av noen ildsjeler, med bl.a. keramiker Rolf Hansen i spissen.

Det viste seg å være stor interesse for saken, og foreningen fikk etter hvert mange medlemmer. Foreningens formål var og er å vise bildende kunst og kunsthåndverk av anerkjente kunstnere og ved foredrag og ekskursjoner øke interessen for og forståelsen av kunst. 

Til og begynne med ble det holdt utstillinger i forskjellige lokaler, men foreningen fikk i 1969 leid fast lokale i fru Rogneruds eiendom Låven, som ved felles innsats ble restaurert og delvis bygget om. KK skjøt inn et beløp på kr 60.000,-  som foreningen hadde fra Norsk Kulturråd.

KK fikk i 1969 kjøpt Låven og har senere utvidet den med et magasintilbygg takket være et nytt tilskudd fra Norsk Kulturråd, denne gang på kr 250.000,- og stor dugnad fra medlemmene. KK har i dag ca 200 medlemmer og har et styre på 6 personer pluss 2 varamedlemmer.  I styret sitter en representant for hver av de 4 hovedkomiteene:

utstillings-, opphengnings-, vakt- og arrangementskomite, dertil leder, sekretær og kasserer.  Alt i alt er ca 50 personer engasjert i styre og komiteer. KK er medlem av Norske Kunstforeninger (NKF). Gjennom NKF kan vi søke om støtte til frakt av utstillingskunst, til utstyr samt enkelte prosjekter.  

I henhold til vårt formål prøver vi å holde utstillinger av forskjellig slag ca. 5-6 ganger pr år. Vi samarbeider med Glogerfestspillene og Jazzfestivalen om utstillinger i de respektive periodene for disse, og en utstilling legges til høsten som formidlingsutstilling i samarbeid med Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken. Vi tar gjerne en fellestur eller to til aktuelle kunstutstillinger i distriktet. Foreningen har en brukbar økonomi. Salgsprovisjoner fra utstillingene og medlemskontingenten som er en viktig inntektskilde, i tillegg mottar vi årlig noe kommunal driftsstøtte og søker støtte fra NKF når det er mulig.  Vi mener å representere et viktig kulturelt innslag i byen. Kunstforeningens utstillinger og andre medlemsarrangementer er vårt bidrag til et aktivt foreningsmiljø i Kongsberg kommune, som kan skape avveksling fra en stressende hverdag.