I forbindelse med installeringen av utstilling med Wendimagegn Belete ønsker Kongsberg Kunstforening å takke flere som har bidratt i arbeidet: Tord Aasland, Halvor Hotvedt, Bjørn Haugen, Buskerud Tapetservice, og Buskerud Kunstsenter som har vært medprodusent på utstillingen.

Utstilligen har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd.