Utmerkelsen Årets Kunstforening 2018 ble delt mellom Kongsberg Kunstforening og Høyanger Kunstlag.

Juryen valgte å gi prisen til to svært ulike, men like inspirerende kunstforeninger. "På hver sin måte representerer de det viktige arbeidet som er gjort i mangfoldet av kunstforeiningar landet over", står det i en pressemelding fra Norske Kunstforeninger.

Hvert år deler de ut prisen Årets Kunstforening. Hederprisen tildeles en forening som har utmerket seg med nyskapende arbeid eller gode prosjekter, og som kan være til inspirasjon for andre.

– Dette er en stor ære, vi er kjempeglade! Det viser at arbeidet vårt blir lagt merke til og verdsatt, seier Ingrid Austlid Rise, styreleder i Kongsberg Kunstforening

Juryen trekker fram at Kongsberg Kunstforening gjennom flere år har holdt et høyt nivå på utstillingsprogrammet. Gjennom leken og ambisiøs programmering har foreningen lykkes i å nå nye publikumsgrupper og formidle ny kunst til flere grupper i sitt eget lokalmiljø.

– Prisen er et tegn på at vi er på rett vei med kunstforeningen. Vi har begynt med å få inn barn og unge, for å rekruttere både nytt publikum og nye medlemmer. Det er mye arbeid og en lang vei å gå, men vi har startet på noe vi har veldig tro på, og som vi håper flere kunstforeninger kan la seg inspirere av.

Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon og kompetansesenter for 150 kunstforeninger.

Prisen er på 30.000 kroner.

( tekst fra LP )


Juryen valgte å gi prisen til to svært ulike, men like inspirerende kunstforeninger. "På hver sin måte representerer de det viktige arbeidet som er gjort i mangfoldet av kunstforeiningar landet over", står det i en pressemelding fra Norske Kunstforeninger.

Nye publiksumsgrupper

Hvert år deler de ut prisen Årets Kunstforening. Hederprisen tildeles en forening som har utmerket seg med nyskapende arbeid eller gode prosjekter, og som kan være til inspirasjon for andre.

– Dette er en stor ære, vi er kjempeglade! Det viser at arbeidet vårt blir lagt merke til og verdsatt, seier Ingrid Austlid Rise, styreleder i Kongsberg Kunstforening.

Juryen trekker fram at Kongsberg Kunstforening gjennom flere år har holdt et høyt nivå på utstillingsprogrammet. Gjennom leken og ambisiøs programmering har foreningen lykkes i å nå nye publikumsgrupper og formidle ny kunst til flere grupper i sitt eget lokalmiljø.

– Prisen er et tegn på at vi er på rett vei med kunstforeningen. Vi har begynt med å få inn barn og unge, for å rekruttere både nytt publikum og nye medlemmer. Det er mye arbeid og en lang vei å gå, men vi har startet på noe vi har veldig tro på, og som vi håper flere kunstforeninger kan la seg inspirere av.

To verdige vinnere

Den andre mottakaren av prisen, er Høyanger Kunstlag, som med stort engasjement og målrettet arbeid etter nærmere 20 år fikk sine eget lokale da Gunnar S. Galleriet åpnet i november 2018.

Annet hvert år deler foreiningen ut sitt eget stipend med påfølgende stipendutstilling, noe som har vært en viktig del av foreningens profil og publikumsoppslutning. Juryen ønsker å hylle viljen og pågangsmotet over flere år, som har gitt fantastiske resultater.

Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon og kompetansesenter for 150 kunstforeninger.

Prisen er på 30.000 kroner.