Bli medlem av Kunstforeningens nye satsing ”Kunstspiren” – en kunstklubb for barn og ungdom (3 -18 år). Her får man mulighet til å delta på workshops, konserter og utstillinger i regi av kunstforeningen. Det koster 75 kr for et år. Gå inn på Medlemskap og registrer deg med navn og alder. Vi har også familiemedlemskap til 400,- alle under 18 år må registreres med alder.

Lik kunstforeningens facebookside, der vil det bli opprettet arrangementer med mer informasjon om de enkelte workshopene mm.

Workshop i 2018:

11/3: Metall, forming av tinn m Johannes Vemren Rygh

12/4: Skap av skrap, skrotkunst workshop m Kari Anne Helleberg Bahri 

10/5: Collage, workshop m Ingrid Austlid Riise

dato kommer: Monotypi, workshop m Gunvor Nervold Antonsen 

2/6: Tegneworkshop med Håkon Hoffart

2/9: Tegne for å forstå, tegneworkshop med Charlotte Rostad

Andre aktiviteter i 2018:

2/6: Konsert med ”Meg og Kammeraten min” ved Martin Hagfors & Erik Johannessen + utstilling med Håkon Hoffart

2/9: Natursti – kunstprosjekt med kunstnerne Peter Dean og Oscar Hagbard