Bli medlem av Kunstforeningens kunstklubb for barn og ungdom ”Kunstspiren”. Her får man mulighet til å delta på workshops, konserter og utstillinger i regi av
kunstforeningen. Det koster 75 kr for et år. Gå inn på Medlemskap og registrer deg med navn og alder. Vi har også familiemedlemskap til 400,- alle under 18 år må registreres med alder.

Lik kunstforeningens facebookside, der vil det bli opprettet arrangementer med mer informasjon om de enkelte workshopene mm.