OPEN CALL

Programmet for 2025 er nå satt. Ny utstillingskomite vil jobbe frem program for 2026 om få uker og vil benytte seg av samme søkerbunken. Vi håper alle søkere vil finne dette positivt

søk om utstillingsplass i Kongsberg kunstforening i 2025.

Søknadsfrist 20.januar 2024.

Søknaden må inneholde en prosjekbeskrivelse og inntill 7 bilder av god kvalitet, samt oppdatert CV. All informasjon samles i en PDF merket med søkers navn. Samlet fil kan ikke overskride 7 MB.

Søknad sendes til epost: kongsbergkunstforening@gmail.com