OPEN CALL

søk om utstillingsplass i Kongsberg kunstforening i 2025.

Søknadsfrist 20.januar 2024.

Søknaden må inneholde en prosjekbeskrivelse og inntill 7 bilder av god kvalitet, samt oppdatert CV. All informasjon samles i en PDF merket med søkers navn. Samlet fil kan ikke overskride 7 MB.

Søknad sendes til epost: kongsbergkunstforening@gmail.com