Åpning av Katinka Goldbergs utstilling BRISTNINGAR

26.1.2022
26.1.2022

Hjertelig velkommen til åpningen av utstillingen BRISTNINGAR av Katinka Goldberg. Åpning onsdag 26. januar kl. 17.00. Musikalsk innslag med festspillmusiker Eirik Raude. Katinka Goldberg er festspillutstiller under Glogerfestspillene i 2022. Hun bruker fotografiet som utgangspunkt, men bildene i utstillingen her er dekonstruerte, kollasjer, ofte fremstilt skulpturelt.

Hjertelig velkommen til åpningen av utstillingen BRISTNINGAR av Katinka Goldberg.

Åpning onsdag 26. januar kl. 17.00.

Musikalsk innslag med festspillmusiker Eirik Raude

Katinka Goldberg er festspillutstiller under Glogerfestspillene i 2022. Hun bruker fotografiet som utgangspunkt, men bildene i utstillingen her er dekonstruerte, kollasjer, ofte fremstilt skulpturelt. Hun bruker stort sett seg selv som motiv, men fotograferingen av den ytre virkeligheten er motivert av å se og vise den indre virkeligheten. Bristningar er andre del av en fotoboktriologi som handler om relasjoner og søken etter tilstedeværelse, både i seg selv og i verden. Med utgangspunkt i hennes egne familieforhold er seriene visuelle refleksjoner over hvordan oppvekst og historie legger grunnlag for identitet og selvbilde. Først kom Surfacing, hvor Goldberg har fotografert atmosfæren mellom seg selv og sin mor, spenningen mellom nærheten og avstanden i forholdet deres. Denne ble gitt ut på Journal forlag i 2011. Siste del er Shtumer Alef[1]som handler om Goldbergs jødiske røtter, om hvordan hennes mormor flyktet til fots fra Norge til Sverige under krigen, og om hvordan krigsminner påvirker påfølgende generasjoner. Både Shtumer Alef og Bristningar skal kulminere i fotobøker, og kommer til å gis ut på Journal forlag i 2021 og 22. Det svenske begrepet «bristningar» kan ha flere betydninger; en brytning, eksplosjon, anfall eller utbrudd. Defekt, skavank, eller fravær av noe. Bristningar i huden kommer av radikale endringer på innsiden; at det somer inni blir for stort og presser på slik at det ytre skallet vårt ikke holder, det brister og setter arr som forblir for alltid.