Årsmøte 2021

16.3.2021
16.3.2021

Årsmøte 16 mars kl 19.00 - utsatt grunnet smitteverntiltak, ny dato kommer

utsatt grunnet smitteverntiltak - ny dato kommer

Det tas forbehold om eventuelle endringer i sentrale og lokal smittevernbestemmelser som kan få betydning for gjennomføring av årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet 2021

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll sammen med leder
  4. Årsmelding 2020
  5. Regnskap 2020
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsettelse av kontingentsatser for 2022
  8. Valg
  9. Trekning av medlemslotteri blant de fremmøtte på årsmøtet

Det blir enkel bevertning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet under pkt. 6 må være innlevert styret som epost til kongsbergkunstforening@gmail.com eller til postadresse Myntgt 3, 3616 Kongsberg innen den 23. februar.

Styret behandler eventuelle innkomne forslag og fremmer forslag om vedtak til årsmøtet. Sakspapirene blir lagt ut på Låven fra den 4. mars.
Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet.

Medlemmer må ha betalt årskontingent for siste kalenderår for å ha stemmerett på årsmøtet. De av våre medlemmer som har fått e-postadresse, eller endret denne i løpet av det sisteåret, bes sende denne til kongsbergkunstforening@gmail.com

Kongsberg 20.01.2021
Styret i Kongsberg kunstforening

Adresse: Myntgt 3, 3616 Kongsberg. Org nr 996 732 789. e-mail: kongsbergkunstforening@gmail.comwww.kongsbergkunst.no Facebook: Kongsberg kunstforening Instagram: Kongsbergkunstforening

Årsmelding til behandling på årsmøte 16 mars

Styrets ureviderte forslag til drifts - og balanseregnskap