Årsmøte

7.3.2022
7.3.2022

7 mars møtes vi på kunstforeningen kl 19.00 til årsmøte. Her kan du lese dagsorden

Dagsordenfor årsmøte 2022 i Kongsberg Kunstforening

 

7.mars 2022 kl. 19:00 på Låven

1.            Godkjenningav innkalling

 

2.            Valgav ordstyrer

 

3.            Valgav to medlemmer til å underskrive protokoll sammen med leder

 

4.            Årsmelding2021

 

5.            Regnskap2021

 

6.            Forslagfra styret:

·     Medlemskontingent2022 holdes uendret i forhold til de satser som gjelder for 2021.

 

7.            Innkomnesaker:

·     Ingeninnkomne saker ved fristens utløp 23.02. 2021

 

8.            Valg:

·     Valgkomiteensforslag

 

9.            Trekningav medlemslotteri blant deltakerne på årsmøtet