Kongsbergseminaret - HØYTEKNOLOGI OG HUMANITET

21/8/2021
August 21, 2021

Velkommen til Kongsbergseminaret Høyteknologi og humanitet - kan kunst være et verktøy for identitet, mening og forståelse? Innlegg av Kjetil Røed, Thorbjørn Jagland, Jon Hovland, Hilde Honerud, Bernt Hagtvet, Øivind Storm Bjerke og Hilde Eriksen

Billedkunstner Per Hess inviterer til et seminar om kunst og samfunn, det globale og det lokale.

HØYTEKNOLOGI OG HUMANITET
- Kan kunst være et verktøy for identitet, mening og forståelse?

Sted: Sølvsalen, Krona

10.00 - 10.15

Per Hess. Innledning


10.20-11.00

Thorbjørn Jagland. Europa og Kongsberg i fredens tegn. Med bakgrunn fra avansert fredsarbeid og kunnskap om fredsdynamikk og kultursamarbeid

11.00 - 11.40

Jon Hovland Honerud. Perspektiver for Kongsberg. Lokale motsetninger sett i et sosiologisk perspektiv

11.40 - 12.20

Kjetil Røed Kunsten og livet. Hvem har kunsten betydning for og hvorfor? Om å øve på verdier med kunsten som plattform

Kort oppsummering av Per Hess

12.30-13.20 Lunsj

13.20 - 14.00

Øivind Storm Bjerke. Sølvet, lyset og billedkulturen 1839 – 2019, en historie fra fortiden som har endret nåtid og fremtid

14.00-14.30

Hilde Honerud. Kunst og konsept. Styr utenom det som forvirrer, søk det som skaper klarhet

14.30 - 15.10

Bernt Hagtvet. Høyteknologi og humanitet i kunstens tegn. Åpenhet, kunnskap og dannelse. Ikke la deg lure, let alltid etter sannheten. Demokrati = fred

Avsluttende samtale

Bindende påmelding kr. 100,- (inkludert lunsj) innen 10.august 2021

Begrenset med plasser i Sølvsalen, Krona grunnet smittevern hensyn.

Påmelding på e-post: kongsbergkunstforening@gmail.com

Støttet av: Fritt Ord, KORO, Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde og Regionale prosjektmidler for visuell kunst