05
09
2020
04
10
2020

Anders Sletvold Moe. Velkommen 5. sept

Anders Sletvold Moe (f. 1978, Steinkjer) er billedkunstner, bor og arbeider i Oslo. I sitt kunstnerskap jobber han med maleri og skulptur knyttet opp mot kunstens romlige aspekter. Dette undersøker han ofte i monumentale stedsspesifikke verk, hvor ytre og indre omstendigheter i arkitekturen danner grunnlaget for verkets idé og komposisjon. Sentralt står et bevisst forhold til de spesifikke og konkrete rommene han til enhver tid arbeider med i forhold til maleri og installasjoner knyttet opp mot arkitektur. I Kongsberg kunstforening ønsker han å stille ut noen stedsspesifikke arbeider som tar utgangspunkt i arkitekturen i utstillingsrommet og da hovedsakelig store veggmalerier og skulpturelle installasjoner. Disse ønsker han å stille ut i kombinasjon med en serie silketrykk som ikke har blitt vist tidligere.

www.anderssletvoldmoe.com

Plakat for utstillingen

Tilbake til toppenOversikt utstillinger