23.2.2019
24.3.2019

Cato Løland // Oss, antenner

Cato Løland - tekstil
|
|
Nettside
|
Facebook

Velkommen til åpning av utstillingen "Oss, antenner" lørdag 23 februar kl 13.00. Utstillingen åpnes av Yola Maria Tsolis

Cato Løland

Undersøkelser i materialer der forskyvninger av verdi, funksjon og materialitet står som et fokusområde i Lølands praksis. Undersøkelsene kommer til uttrykk gjennom arbeid som beveger seg i mellomrommene av definerte kategorier som maleri, skulptur, assemblage og tegning.

Det regjerer ingen form for hierarki innenfor de teknikker eller materialer Løland tar i bruk i sitt arbeid.  "Lavstatusmaterialer" som pappmache, selvtørkende leire, syntetiske tekstiler osv. bearbeides og sammenstilles ofte med ready mades i stedsrelaterte komposisjoner.

fra utstillingen  foto: Cato Løland

Plakat for utstillingen