23
.
02
.
2019
24
.
03
.
2019

Cato Løland // Oss, antenner

Cato Løland - tekstil
|
|
Nettside
|
Facebook

Cato Løland

Undersøkelser i materialer der forskyvninger av verdi, funksjon og materialitet står som et fokusområde i Lølands praksis. Undersøkelsene kommer til uttrykk gjennom arbeid som beveger seg i mellomrommene av definerte kategorier som maleri, skulptur, assemblage og tegning.

Det regjerer ingen form for hierarki innenfor de teknikker eller materialer Løland tar i bruk i sitt arbeid.  "Lavstatusmaterialer" som pappmache, selvtørkende leire, syntetiske tekstiler osv. bearbeides og sammenstilles ofte med ready mades i stedsrelaterte komposisjoner.

Plakat for utstillingen

Tilbake til toppenOversikt utstillinger