1.9.2018
30.9.2018

Charlotte Rostad // Imaginære virkeligheter - tegning

Charlotte Rostad
|
|
Nettside
|
Facebook

Gjennom et mangefasettert kunstnerskap utforsker Charlotte Rostad spørsmål knyttet til menneskets væremåte; hvordan minner har en sentral plass i forhold til hvordan vi agerer, hvilken plass man har eller tar i verden, og hvordan vår overdrevne tro på det vi tror vi vet påvirker hvordan vi forholder oss til hverandre. Arbeidet er preget av en stadig undring, nesten overraskelse, over å være tilstede. Kunstnerskapet er delt når det kommer til uttrykk og arbeidsmetode, men tematikken er lik. Rostad veksler mellom å jobbe alene på atelieret, primært med tegning og tekst, og å jobbe sammen med Trygve Ohren – som regel under navnet RAKE - hvor de blant annet undersøker utstillingsformatet gjennom prosjekter der roller, fagfelt og sjangre krysses. 

I hovedsak består atelierarbeidet av tegning og tekst. Rostad er særlig interessert i hvordan mennesket fremstår. Tegningene baserer seg på ulike billedarkiv. Motivene hentes fra både personlige fotografier og funnet materiale, og spenner seg fra det intimt private til dokumentasjon av historiske hendelser. Hun ønsker å skape situasjoner der betrakter er usikker på hva de ser; skape tegninger der det ikke er noen tvil om hva som er avbildet, men der handling og kontekst brytes opp, og det blir opp til betrakter å gi mening til det de ser. 

«Gjennom å fortelle én historie sier de ikke så mye mer utover seg selv. Viser man én historie til ser man plutselig begge i lys av hverandre. Jeg streber etter å fortelle et flettverk av historier, som blir knyttet sammen og dermed forteller oss noe, ikke bare om sine egne historier, men om historie i seg selv."

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens Utstillingsstipend

Foto: Hilde Honerud

Åpningstale ved billedkunstner Beathe C. Rønning
fra åpningen  

Plakat for utstillingen