09
.
06
.
2018
08
.
07
.
2018

Gunvor Nervold Antonsen / Døgør å nettær - tekstil, skulptur 

Gunvor Nervold Antonsen / tekstile materialer, treskulpturer, maleriske teknikker
|
|
Nettside
|
Facebook

Gunvor Nervold Antonsen arbeider med tekstile materialer, treskulpturer, maleriske teknikker og historiske objekter i romlige materielle komposisjoner. Hun beskriver sine arbeider som «et landskap i bevegelse» og benytter ulike former for natur, lokal kunnskap og forankring som utgangspunkt for tenkning omkring identitet- og fellesskapsforståelse. Nervold Antonsen jobber i et ekspressivt språk med en intuitiv tilnærming til det eksperimentelle. Det handler om å forsøke å si noe om ulike sykliske forhold, avhengighet og motsetninger i sammenhengen mellom menneske, bevissthet, natur og kultur.

Det vil bli en workshop for barn i monotypi med kunstneren i løpet av utstillingsperioden

Plakat for utstillingen

Tilbake til toppenOversikt utstillinger