9.6.2018
8.7.2018

Gunvor Nervold Antonsen / Døgør å nettær - tekstil, skulptur 

Gunvor Nervold Antonsen / tekstile materialer, treskulpturer, maleriske teknikker
|
|
Nettside
|
Facebook

Gunvor Nervold Antonsen arbeider med tekstile materialer,
treskulpturer, maleriske teknikker og historiske objekter i romlige materielle
komposisjoner. Hun beskriver sine arbeider som «et landskap i
bevegelse» og benytter ulike former for natur, lokal kunnskap og forankring
som utgangspunkt for tenkning omkring identitet- og
fellesskapsforståelse. Nervold Antonsen jobber i et ekspressivt språk med en intuitiv
tilnærming til det eksperimentelle. Det handler om å forsøke å si noe om ulike
sykliske forhold, avhengighet og motsetninger i sammenhengen mellom menneske,
bevissthet, natur og kultur.

fra åpningen, musikalsk innslag ved Hanna Paulsberg foto: Ingrid Austlid Rise
foto: Ingrid Austlid Rise
foto: Ingrid Austlid Rise
foto: Ingrid Austlid Rise
foto: Ingrid Austlid rise
foto:May barsok

Plakat for utstillingen