17.9.2016
2.10.2016

Hilde Honerud/It´s not easy to make history - foto

Hilde Honerud
|
Fotografi
|
Nettside
|
Facebook

Hilde Honerud

It´s not easy to make history

Kongsberg kunstforening 17.9 – 2.10 2016 

Åpent alle dager unntatt mandag kl 12-16. (scroll for English) 

Åpning 17. september kl 13, Låven, Myntgata 3 Kongsberg.  

”It´s not easy to make history” består av en serie portretter av folk som har bodd på Raumyr transittmottak på Kongsberg. 

Honerud tilbrakte store deler av våren og forsommeren 2016 på mottaket sammen med asylsøkere og ansatte. I tillegg til lange samtaler, intervjuet hun dem i samarbeid med sosiolog Jon Hovland. Arbeidet omhandler hvordan man som menneske bevarer sin identitet i en situasjon der alle identitetsmarkører er fjernet, og der tiden man er i, er et venterom før framtiden kan begynne.  

 Jon Hovland vil snakke om prosjektet på åpningen.  

Musikalsk innslag ved Sirwan Abdollahi og Ulf Myrvold. Sirwan Abdollahi er popmusiker fra Kurdistan, Iran og Ulf Myrvold er bluesartist fra Lyngdal. Hilde Honerud er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet ved Kunsthøyskolen i Oslo, og Napier University i Edinburgh. Hun har hatt en serie utstillinger og har tidligere blant annet jobbet med et prosjekt med barn i Palestina, og hvordan det oppleves å være barn i et land der det er konstant konflikt og uroligheter. Hennes siste prosjekt ”Øvelser i norsk” tok for seg motivasjon og ønsker blant europeere som planlegger en yrkeskarriere i Norge.

 ”It´s not easy to make history” consists of a series of portraits of people who have stayed at Raumyr transit reception center in Kongsberg. Honerud spent much of the spring and early summer 2016 at the along with asylum seekers and employees. In addition to long conversations, she interviewed them in cooperation with sociologist Jon Hovland. The work addresses how a person preserves his or her identity in a situation where most identity markers are removed, and the time you are in, is a waiting room before the future can begin. Jon Hovland will talk about the project at the opening. Hilde Honerud graduated artist from the Art Academy of the Art Academy in Oslo, and Napier University in Edinburgh. She has held a series of exhibitions and has previously worked on a project with children in Palestine, on how it is to be a child in a country in constant conflict and unrest. Her latest project "Exercises in Norwegian" dealt with motivations and hopes among Europeans who are planning a career in Norway.

åpningsdagen 17.09.
Fra åpningen 17.09.

Her er noen bilder fra utstillingen

Plakat for utstillingen