20.2.2021
7.3.2021

Ingunn Utsi // Samtalen

Ingunn Utsi
|
|
Nettside
|
Facebook

I kunsten til den samiske kunstneren Ingunn Utsi møter rekved fra Sibir glatt, industrielt framstilt pleksiglass. Mellom kunstneren og de vidt forskjellige materialene oppstår en dialog, hvor de utfordrer hverandre, til noe helt nytt oppstår. I utstillingen Samtalen i Kongsberg Kunstforening vises et utvalg av Ingunn Utsis produksjon fra ulike perioder, i hovedsak skulpturer i ulike formater. Utstillingen er del av det nasjonale utstillings- og formidlingsprosjektet «Voi voi, vi er på utstilling». Gjennom ti utstillinger presenteres samtidskunstnere fra Sápmi i kunstforeningene. Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst.

Kunstner Ingunn Utsi har i mange år brukt rekved og annet trevirke hun kommer over i naturen, enten skylt i land fra havet eller døde trær funnet i skogen, som et utgangspunkt for bearbeidelse i atelieret. Hun har også eksperimentert med bruk av pleksiglass som materiale for skulpturer, der hun former rette plater i bølgende bevegelser som gir et særegent resultat. I sine skulpturelle arbeider kombinerer hun gjerne tre med pleksiglass, stein, metaller og andre materialer.
Inspirasjon til sine arbeider henter hun ved kysten, der den salte sjøsprøyten med sine voldsomme krefter slår inn mot stranden og transformeres til noe duggende lett.
I fjæra i Repvåg finner hun rekved fra Sibir, som i tidligere tider var en kjærkommen ressurs og byggemateriale. Kunstneren beskriver selv måten hun jobber med på denne måten:
– Når jeg jobber med tredimensjonale treobjekter, lager jeg nesten aldri noen skisser. Jeg jobber direkte med materialet og lar det snakke med tankene mine, øynene og hendene mine. På mange måter kan jeg se resultatet ved å la materialet være min guide, men det er overraskelser eller krav i selve treet, og det må jeg ta i betraktning. Mens jeg former materialet, vokser det og blir kunstverket mitt.
Utstillingstittelen Samtalen spiller på kunstnernes møte med ulike materialer og dialogen hun fører med det, fra det er funnet til de sakte gir grunnlag for en idé, som utvikles videre i atelieret. I møtet mellom ulike materialer oppstår en samtale, hvor materialene utfordrer hverandre og resulterer i noe nytt. Som når den matte, salte, organiske rekveden kombineres med det glatte, blanke industrielt framstilte pleksiglasset.
Utstillingen er kuratert av Samisk senter for samtidskunst (SDG), og består av verk innlånt fra Samisk kunstmagasin/RDM i Karasjok og innlån fra kunstneren.
I tillegg til utstillingen vises filmen «Cartographer» av Marek Ranis på Krona kino. Filmen undersøker livet til kunstner, aktivist og dikter Hans Ragnar Mathisen. Han har viet sitt liv, kunst og litterære arbeid til forsvar for urfolks kultur og rettigheter. Filmen tar for seg urfolks universelle opplevelser i kampen for å bevare sin kultur og tradisjonelle livsstil i møte med dramatiske miljøendringer. I Kongsberg vil dessuten femteklassinger få oppleve det satiriske talkshowet «Skole-Petter Anna» av Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm. Talkshowet benytter det absurde og lattervekkende for å tilnærme seg vanskelige temaer som fornorskning, samer utstilt på zoo og kampen om retten til land og ressurser.

Om kunstneren
Ingunn Utsi (f.1948) er samisk og kommer fra Repvåg i Finnmark. Hun er av en av Finnmarks mest rutinerte kunstnere med en produksjon som strekker seg over 40 år. Sin kunstneriske utdannelse har hun fra Kunstskolen i Trondheim. Hun jobber i hovedsak med skulptur og tegning. Ingunn Utsi har hatt over 20 separatutstillinger bl.a. Nordkappmuseet, Alta kunstforening, Festspillene i Nord-Norge, Tromsø kunstforening, De samiske samlinger og Samisk senter for samtidskunst. I tillegg har hun deltatt i gruppeutstillinger i inn- og utland. Hun har også utført utsmykkingsoppdrag, og kunsten hennes er innkjøpt til flere offentlige samlinger og institusjoner bl.a. De samiske samlinger, Sametinget, Norsk kulturråd, Finnmark fylkeskommune, Nordnorsk kunstmuseum. Utsi er en av kunstnerne som er utvalgt til å delta på det nye Nasjonalmuseets åpningsutstilling «Jeg kaller det kunst».


Om prosjektet
«Voi voi, vi er på utstilling!» er prosjekttittelen på et utstillings- og formidlingssamarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst. Ti utstillinger med ti ulike samiske samtidskunstnere skal vises i ti kunstforeninger rundt om i landet frem til desember 2021. I tillegg blir det et formidlingsprosjekt for skoleelever med utgangspunkt i samisk kultur. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Sametinget og Fritt Ord.

Plakat for utstillingen