23.1.2019
10.2.2019

Glogerfestspillutstiller: Karen Ingeborg Bye // ETTERLANDSKAP. DAG OG KVELD.

Karen Ingeborg Bye
|
|
Nettside
|
Facebook

Karen Ingeborg Bye  tematiserer naturen og landskapet både som tilfluktsted og slagmark eller åsted for naturkatastrofer.

ETTERLANDSKAP. DAG OG KVELD.

Flere av motivene er hentet fra nyhetsbildet, og presenterer landskap som er rammet av blant annet krig, tørke, flom og skogbrann. Disse landskapene blir satt i kontrast til andre som er nærmest uberørte eller preget av handlinger vi assosierer med ferie og fredstid. Her kan vi finne gjenstander som for eksempel en robåt, et stupebrett eller en badebrygge. Landskapenes fravær av mennesker tilfører billedrommet sin egen historie.

Utstillingen består av en rekke monumentale verk og montasjer, opp mot 250 x 360 cm, utført med akrylmaling og kull på lerret og papir, og serier med små arbeider som kommuniserer med disse.

I Kongsberg Kunstforening vil hun sette sammen verk som både står i kontrast til og forsterker hverandre.

Åpning onsdag 23/1 kl 17.00. Musikalsk innslag ved Glogerfestspillmusikere

Vei og trær mot havet. Akryl på papir 230 x 375 cm

Utstillingen er et samarbeid med Glogerfestspillene

Utstillingen er støttet av:

Sparebankstiftelsen

Norske Kunstforeninger

Norsk Kulturråd

Foto fra åpningen:

Kulturskoleelever
Trine Mohn holder åpningstale

Plakat for utstillingen