23
.
01
.
2019
10
.
02
.
2019

Glogerfestspillutstiller: Karen Ingeborg Bye // Etterlandskap, et sammendrag

Karen Ingeborg Bye
|
|
Nettside
|
Facebook

Karen Ingeborg Bye  tematiserer naturen og landskapet som tilfluktsted og slagmark eller åsted for naturkatastrofer.

Utstillingen i Kongsberg Kunstforening har tittelen Etterlandskap, et sammendrag.

Malte tegninger, tegnede malerier.

Flere av motivene er hentet fra nyhetsbildet, og presenterer landskap som er rammet av blant annet krig, tørke, flom og skogbrann. Disse landskapene blir satt i kontrast til andre som er nærmest uberørte eller preget av handlinger vi assosierer med ferie og fredstid. Her kan vi finne gjenstander som for eksempel en robåt, et stupebrett eller en badebrygge. Landskapenes fravær av mennesker tilfører rommet sin egen historie.

Utstillingene består av en rekke monumentale verk og montasjer, opp mot 250 x 360 cm, utført med akrylmaling og kull på lerret og papir, og serier med små arbeider som kommuniserer med disse.

I Kongsberg Kunstforening vil hun sette sammen verk som både står i kontrast til og forsterker hverandre.

Plakat for utstillingen

Tilbake til toppenOversikt utstillinger