12.9.2015
27.9.2015

Kari Anne Helleberg Bahri/Modify - tekstil objekter

Kari Anne Helleberg
|
Installasjon
|
Nettside
|
Facebook

Med utstillingen "Modify" -(Hvem er vi og hvem blir vi) ønsker jeg å sette fokus på hvordan vi begrenser oss for å passe inn. Med et iboende ønske om gruppetilhørighet og aksept i våre omgivelser kan det hende vi legger bånd på oss selv. Forventninger, normer og regler kan komme fra familie, venner og samfunnet generelt. Mediene skaper også idealbilder som vanskelig lar seg etterlikne.  Kanskje hindrer idealene og forventningene oss i å gjøre det vi vil og leve egne liv. Annerledeshet blir ofte sett som svakhet fremfor egenart og det oppstår et press i å være lik de andre. Disse temaene er aktuelle gjennom mye av livet men kanskje spesielt i ungdomstiden og tidlig voksenliv.Gjennom arbeid med tekstil visualiserer jeg begrensning/restriksjoner i form av objekt, skulptur eller installasjon. Klær er et gjennomgangstema. Jeg benytter meg av klær for å skape nye objekter eller jeg gir objektene et klesliknende utseende. Gjennom dette ønsker jeg å gi en dirkete link til mennesket og videre visualisere ulike livssituasjoner. Ved å benytte meg av brukte, slitte, forkastede tekstiler får jeg et mennekelig nærvær som også underbygger min interesse for menneskers skjøre og mer private sider.Restriksjonene ligger i det å være menneske og skulle forholde seg til et samfunn.

"Fall 1 & 2"

Les mer om Kari Anne Helleberg Bahri på hennes hjemmeside.

 

Plakat for utstillingen