26.1.2022
27.2.2022

Katinka Goldberg /// BRISTNINGAR

Katinka Goldberg
|
Billedkunst, fotografi
|
Nettside
|
Facebook

Katinka Goldberg

Bristningar

Åpning onsdag 26. januar kl. 17.00.

Musikalsk innslag med festspillmusiker Eirik Raude

Katinka Goldberg er festspillutstiller under Glogerfestspillene i 2022. Hun bruker fotografiet som utgangspunkt, men bildene i utstillingen her er dekonstruerte, kollasjer, ofte fremstilt skulpturelt. Hun bruker stort sett seg selv som motiv, men fotograferingen av den ytre virkeligheten er motivert av å se og vise den indre virkeligheten. Bristingar er andre del av en fotoboktriologi som handler om relasjoner og søken etter tilstedeværelse, både i seg selv og i verden. Med utgangspunkt i hennes egne familieforhold er seriene visuelle refleksjoner over hvordan oppvekst og historie legger grunnlag for identitet og selvbilde. Først kom Surfacing, hvor Goldberg har fotografert atmosfæren mellom seg selv og sin mor, spenningen mellom nærheten og avstanden i forholdet deres. Denne ble gitt ut på Journal forlag i 2011. Siste del er Shtumer Alef[1]som handler om Goldbergs jødiske røtter, om hvordan hennes mormor flyktet til fots fra Norge til Sverige under krigen, og om hvordan krigsminner påvirker påfølgende generasjoner. Både Shtumer Alef og Bristningar skal kulminere i fotobøker, og kommer til å gis ut på Journal forlag i 2021 og 22.    

Det svenske begrepet «bristningar» kan ha flere betydninger; en brytning, eksplosjon, anfall eller utbrudd. Defekt, skavank, eller fravær av noe. Bristninger i huden kommer av radikale endringer på innsiden; at det somer inni blir for stort og presser på slik at det ytre skallet vårt ikke holder, det brister og setter arr som forblir for alltid.

Bildet Hudskulptur var utgangspunktet for serien. Dette er kunstnerens fragmenterte selvbilde som er reparert og formet til noe som fungerer, noe som er samtidig sårbart, kvelende og klaustrofobisk, men også kraftig, potent og vakkert. Hun sier at bildet handler om følelsen av avstand som konsekvens av å være for nær. Det beskriver et fremmedgjort forhold til egen kropp, når man stenger av og blir kontaktløs i forhold til seg selv. Goldbergs farmor er også tilstede på utstillingen. I Farmor med lejon sitter hun med løveungen på fanget i et fast grep. Men vi treffer henne ikke, ansiktet er skjult av et stramt håroppsett, ordentlig, ryddig. Nystrøket som den hvite skjorten. Det er løveungen vi treffer i bildet, et eksponert barn på farmors fang.

Gjennomgående i collagene fremstår ansikter og kropper avslørte og sårbare. Figurene er sensuelle og tiltrekkende i sin nakenhet, men brått er huden klippet bort, og det under er bilder av kjøtt, fett og årer.Kroppen i Bristningar gjennomgår metamorfoser til deformerte grotesker. Den blandes ofte sammen med naturelementer, som småkryp, steiner og kvister, og kommer slik også nærmere naturen.

Naturen står også aleine i Goldbergs bilder, som ugjennomtrengelig bjørkeskog eller vannspeilinger. En slik allegorisk bruk av naturen for å beskrive stemninger og psykologiske forhold står i tradisjon med den nordiske romantikken.Goldberg påpeker også selv sin forbindelse til modernismen, og særlig til stemningsmaleriet. Selv om hun er en kamerabasert kunstner trekker hun mot maleriske metoder og virkemidler. Hun begynner med et blankt lerret og bruker tid for å bygge opp motivet heller enn å finne det gjennom kameralinsen. De formale og psykologiske hensiktene er likestilt. Bildene Kollage med kuk og stein handler som eksempel like mye om form, tekstur og material møter, som om den påtrengende og malplasserte kroppsligheten. Hun har alltid en estetisk tilnærming til det groteske.

Katinka Goldberg søker i sine arbeider en kommunikasjon i det visuelle. Boken som medium legger også til rette for et mer direkte og intimt møte med den som ser. Det vakre, morbide og intime i bildene hennes vil ha en følelsesmessig respons. De skjulte ansiktene en avsløring. Selv om hun uttrykker subjektive opplevelser, er disse likevel allmenngyldige gjennom abstraksjoner. De bortvendte menneskene uten ansikt gjør det også lett å plassere seg selv inn i bildene. Motivert av ekspresjon og kanskje like viktig motivert av personlig bearbeiding, er arbeidene fulle av spenninger som trigger empati og selvinnsikt.

 

- Linda Myklebust

 

Katinka Goldberg (f. 1981 i Stockholm) er en kamerabasert kunstner som har jobbet i Norge siden 2008. Hun utforsker det fotografiske mediets egenskaper som både virkelighet og fiksjon, og skaper med sine kollasjer motiver som ligger i skjæringspunktet mellom det groteske og det vakre; mellom det nære og det som er for nære.

Goldberg er utdannet i Sverige og Frankrike og har en Bachelor i fotografi fra kunstakademiet i Edinburgh. Hennes pågående prosjekt Bristningar (Rupture) er den andre delen av en fotobok trilogi som tematisk gjelder forhold, intimitet og avstand. Goldbergs første del av trilogien hennes er Surfacing, en fotobok som ble utgitt 2011 av Journal forlag. I 2021 kom også Bristningar ut i bokform på Journal. Og i skiftet 2022/2023 kommer den siste delen av trilogien «Shtumer Alef» ut på samme forlag.

Kunstneren har hatt flere museums - og galleriutstillinger, nasjonalt og internasjonalt. Av de seneste museumsutstillingene kan nevnes Trondheim Kunstmuseum, 2020 som og kjøpte in videoverket «Flyktväg med Björkar» og Bomuldsfabriken Kunsthall, 2019. Samt deltagelse på Henie Onstads gruppeutstilling «Norsk Dokumenter Fotografi» 2019. Hennes seneste galleri utstilling var på Buer Gallery i Oslo sommeren 2021.

 


[1] Tittelen er hentet fra det Jiddiske alfabetet og står for stillhet  

 

Plakat for utstillingen