31.8.2019
29.9.2019

Linn Cecilie Ulvin // Objektene er ikke uskyldige - installasjon, tekst & performance

Linn Cecilie Ulvin // Installasjon, tekst og performance


Ulvin er billedkunstner og forfatter. I arbeiderene hennes tematiseres ofte makt, kontroll og etiske dilemmaer, irelasjoner og samfunnsstrukturer. Ulvin utforsker blandingsuttrykk mellom tekst, performativitet og visualitet.
Til utstillingen på Kongsberg vil hun arbeide med et scenisk tableau, der hun kobler sammen fragmenter fra ulike steder og tider, gjennom funne og tilvirkede tekster, bilder, fotografier og skulpturer. Det kan f.eks være et foto av politikerfamilien Le Pen, et gammelt alterkrusifiks eller en situasjon omkring en bordsituasjon - historiske og oppdiktede skikkelser, steder og objekter.

Foto fra åpningen

Hilde Honerud åpner utstillingen
Linn Cecilie Ulvin under hennes performance

Plakat for utstillingen