25.1.2023
5.3.2023

MICHAEL O´DONNELL /// Festspillutstiller Glogerfestspillene

Michael O´Donnell /// FESTSPILLUTSTILLER GLOGERFESTSPILLENE
|
|
Nettside
|
Facebook

Utstillingen for Kongsberg Kunstforening utvider noen av temaene som ble utforsket i utstillingen Look who’s Talking på Oslo Kunstforening i september/oktober 2022. Tenkningen utforsker videre referansen til Jens Bjørneboes «Bestiality Trilogy» Frihetens øyeblikk fra initialen «og alle hans usagte ord vil bli brukt mot ham. Hvert ord han ikke sier vil bli  protokollført» *- nå med fokus på blodbadet under første verdenskrig og mengden av svinn som akkumuleres i form av tause og formløse kompostminnesmerker. Disse blir oversatt til sjelløse voks objekter - som i seg selv til slutt omsmeltes og omdannes til nye fortellinger.

*Frihetens øyeblikk, 1966, s. 67).

The exhibition for Kongsberg Kunstforening extends some of the themes explored in the exhibition Look who’s Talking at Oslo Kunstforening in September/October2022.

The thinking explores further the referencing of Jens Bjørneboe’s” BestialityTrilogy” Moment of Freedom / Frihetens øyeblikk from the initial “and all his unsaid words will be used against him. Every word he doesn’t say will be entered in the record” *- now focusing on the carnage of theFirst World War and the volume of wastage accumulated in the form of silent and formless compost memorials. These are translated into soul-less wax objects-which themselves are eventually remelted and reformed into new narratives.

 

* Moment of Freedom, trans. Esther Greenleaf Murer (1999), p. 71

Biografi
Michael O’Donnell er født 1950 i Manchester, England. Han har hatt sitt virke iNorge siden 1977 og bor og arbeider i Sande i Vestfold. O'Donnell er utdannet fra Royal College of Art (1974) og Leeds College of Art, England (1972). Ved siden av egen kunstnerisk praksis har O’Donnell undervist ved blant annet Croydon College i London (1974-1977) og ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdelingKunstakademiet (1982-2019). Han har lang internasjonal erfaring med undervisning og prosjektutvikling, slik som ved Academy Without Walls i Zambia,Center for Contemporary Art i Afghanistan og the International Academy of ArtPalestine.

Arbeidene hans har vært vist i kunstinstitusjoner i inn- og utland, blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Galleri F15, Bomuldsfabrikken, No Place, Mongolian National Art Gallery Ulaanbaatar, National Gallery Durban og senest Bærum Kunsthall i 2018.

O’Donnell har utført en rekke kunstoppdrag i offentlige rom, blant annet ved Førde rådhus, Posten Norge AS Oslo, Toppåsen skole, Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås og Oscarsborg festning, Drøbak. O’Donnell er representert i samlinger slik som Gøteborgs kunstmuseum, Black MountainCollege Collection i USA, Nordic Center of Art i Finland, Rogaland kunstmuseum og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

 

Plakat for utstillingen

Tilbake til toppenOversikt utstillinger