1.9.2018
1.9.2018

Peter Dean og Oscar Hagbard -performance + uteverk / Skogen er veldig variert, men allikevel ganske lik seg selv

Peter Dean og Oscar Hagbard
|
|
Nettside
|
Facebook

Oscar Hagbard og Peter Dean vil lage et stedsspesifikt verk med utgangspunkt i Kongsbergs omkringliggende naturlandskap med arbeidstittel Skogen er veldig variert, men allikevel ganske lik seg selv. De utforsker menneskers forhold til naturen, og reflekterer rundt de etiske aspektene ved antroposentrisme – tanken om at mennesker er hevet over resten av naturen og de eneste med egenverdi. De oppholder seg i naturlandskaper som tilsynelatende mangler menneskelige påvirkninger og, ved å bruke praktisk fenomenologi som verktøy, forsøker de å skape relasjoner med naturen som ikke tar utgangspunkt i dens nytteverdi, men i tanken om at naturen har en verdi i seg selv. De bruker kropp og sanselighet som utgangspunkt for undersøkelser og observasjoner. Det de ser, smaker, hører, føler og tenker dokumenteres med fotografi, video, tekst og skisser. Materialet presenteres i form av installasjoner og performance.

Oscar Hagbard og Peter Dean har i høst vært på observerende turer i skogen rundt Kongsberg. I september kan du få se resultatet, både i hagen til kunstforeningen og ute i skogen. Det er bare å glede seg! 

foto: Hilde Honerud

Plakat for utstillingen