16.1.2021
11.2.2021

Tobias Liljedahl // Grenseland

Tobias Liljedahl
|
Første utstiller i 2021
|
Nettside
|
Facebook

Årets første utstilling i 2021 blir med den svenske billedkunstneren Tobias Liljedahl. Han jobber hovedsakelig med video, fotografi og installasjon.

I utstillingen Grenseland i Kongsberg Kunstforening presenterer Tobias Liljedahl to arbeider som begge baserer seg på et residency besøk i Kunstkvarteret i Lofoten sommeren 2020.

Lofoten 2020 (2020)
Trekanals videoinstallasjon, 30:00
Lofoten 2020 er en trekanals videoinstallasjon. I installasjonen presenteres betrakteren for en mengde storslagne bilder innsamlet under ett residency på Kunstkvarteret i Lofoten. Videoinstallasjonen inneholder også et essay, som presenteres i form av en voice over.
Tobias Liljedahl har de siste årene produsert flere arbeider som tar utgangspunkt i en bestemt plass. Der har han benyttet plassen som bakgrunn for å tenke hvordan ulike typer bilder representerer ulike typer plasser, men også hvordan de genererer tanker rundt helt andre temaer. Lofoten 2020 tar utgangspunkt i Lofoten som plass og det visuelt velkjente Lofot-landskapet, men den er også sterkt preget av pandemien som pågikk mens filmen ble produsert. I arbeidet med videoinstallasjonen har Liljedahl ønsket å undersøke hvordan begrepet "fremmedhet" har blitt utvidet eller kanskje tydeliggjort, i pandemiens fotspor. I Lofoten 2020 utforsker han flere ulike typer "fremmedhet". Fra turistene i Lofoten til innvandrere og parasitten.

Diorama av Svinesundsbroen (2020)
Modell av Svinesundsbroen, Dimensjoner: 40 x 80 x 30
Norges mest benyttede grenseovergang er Svinesundbroen. Og 2020 var året da grensene mange hadde glemt eksisterte igjen våknet til live. Akkurat denne grensepasseringen har to kvaliteter som gjør den til en velegnet visuell og symbolsk grense: grensen ligger midt i en fjord og selve grenseovergangen gjøres over en bro. Men selv om alle fjorder representerer en geografisk avgrensning, er ikke alle fjorder en politisk grense. Og ikke alle grenser ligger i en fjord. I arbeidet med denne utstillingen som er full av representasjoner av landskap, har dioramaet av Svinesundbroen fungert som en påminnelse om at det i visse landskap finnes grenser som har større konsekvenser enn andre.

Utstillingen åpner lørdag 16. januar kl. 12.00-16.00 og vil stå frem til torsdag 11.februar. På grunn av gjeldende retningslinjer for smittevern vil det ikke bli holdt et åpningsarrangement og antall besøkende i kunstforeningens lokaler vil være begrenset.

Tobias Liljedahl (f. 1988) er billedkunstner fra Göteborg, med utdanning (BFA) fra Kunstakademiet i Trondheim. Han bor i Trondheim, hvor han har atelier ved RAKE Arbeidsfellesskap, og arbeider primært med video og foto. Liljedahl undersøker i sitt arbeid hva som er byggesteinene i en fortelling, og hvordan produksjon av bilder og beretninger også fungerer som produksjon av mening. Hans arbeider tar ofte utgangspunkt i tekniske forutsetninger for bildeproduksjon, og ser på hvordan ulike metoder for å produsere bilder påvirker hvilke fortellinger disse bildene skaper.

www.tobiasliljedahl.com

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturfond, Norske kunstforeninger og Trondheim kommune.

Plakat for utstillingen