3.9.2022
25.9.2022

Usikkerkunstjente

Usikkerkunstjente
|
|
Nettside
|
Facebook

USIKKERKUNSTJENTE: NARSIS SISTER


I denne utstillingen søker USIKKERKUNSTJENTE etter sin identitet gjennom sitt eget speilbilde;

hun lager portretter av seg selv iscenesatt som portrett modell. Utstillingen viser en serie abstrakte

portretter med skulpturer i plast og glass, som ønsker å undersøke portrettets verdi i samtiden

ved å referere til ikoniske portretter fra kunsthistorien, spesielt i forhold til kunstneres rolle.

I tillegg ønsker portrettene å reflektere rundt den nåtidige selfien i sosiale medier.


USIKKERKUNSTJENTE er en kunstnerduo bestående av Alexandra Jegerstedt (f. 1986 Trondheim)

og Iben Isabell Krogsgaard (f.1993 Arendal). Med USIKKERKUNSTJENTE samarbeider de med

utgangspunkt i individuelle praksiser ved å bruke hverandres kunnskap om materialer og teknikker.

Det oppstår et møte i dialog, tegning og utforskning i materialer hvor de utfordrer hverandre

til å tenke nytt. Gjennom en bevisstgjøring av materialbruk går de på kompromiss med egne idéer

for å skape et eget og nytt uttrykk sammen. Gjennom alteregoet USIKKERKUNSTJENTE lager de

konseptuelle universer, som tar opp tematikker som refererer tilbake på hva kunst er og hvordan den eksisterer.

Plakat for utstillingen